Fagervik
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Fagervik

Blyerts, 14 × 21,5 / 12,5 × 21 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:16).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförd i augusti-september 1846 i Helsingfors efter skisser gjorda på platsen 11/8 1846.