Tykö
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Tykö

Litografi
Finland framställdt i teckningar
SLS

Förlagan finns inte bevarad