Kyro fors
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Kyro fors

Blyerts, 12,5 × 20,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:18).