Bomarsund jemte Skarpans befästade kaserner
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Bomarsund jemte Skarpans befästade kaserner

Blyerts, 20,5 × 28 / 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:33).