Juvankoski pappersbruk
Förstora bildenFörstora bilden
Magnus von Wright, Juvankoski pappersbruk

Blyerts, 22 × 14 / 20 × 12,5 cm
Konstmuseet Ateneum (A II 838:19).

Enligt Magnus von Wrights dagbok utförd 31/7 1846: »eft. m. kopierade jag i blyharts i mindre skala min i Uskela målade Vué af Juvankoski pappersbruk». Under sommaren och förhösten 1844 vistades von Wright i Järvis by i Uskela socken.