Åbo Domkyrka
Förstora bildenFörstora bilden
Johan Knutson, Åbo Domkyrka

Blyerts, 14 × 20,5 / 12,5 × 20 cm
Konstmuseet Ateneum (A I 636:20).