Ortregister

I registret upptas specificerade orter och platser, även sådana av fiktiv karaktär ingår. Stavningen i registret följer modernt sätt. En eventuell beskrivning av platsens karaktär följer efter namnet och för mindre platser även en specificering av det geografiska läget. Indelning i socknar, städer och andra gränsdragningar följer den vid tiden rådande. Utländska orter specificeras i regel enligt land, provins, guvernement eller landskap. Förkortningar som används: s:n - socken.